Words Don’t Come Easy

Konstnär / Artist: Lisa Granqvist

12,4 x 19,6 cm. Millimeterband med handmarmorerat papper och djupfals. Inlagan är ‘Words Don’t Come Easy” av Esperata tagen från Archive Of Our Own.org typsatt av mig själv i Libreoffice, utskriven på Munken Pure 100 g papper.

Inlagan är tagen med tillstånd av författaren och är en fanfiction baserad på tv-serien Gotham (2024).