Vikdjur

Konstnär / Artist: Erik Hilmertz

Kavlat, skuret och format för hand av vit stengodslera. Dekorerad med japansk glasyr av typen Shino. Reduktionsbränd i gasugn.

Vikdjuren söker stöd i varandra. De har olika form, färg och antal ben, men är ändå så lika.