Vidareutveckling

Konstnär / Artist: Matilda Larsson

Först kom dopasken till. Ställ den på en plan yta och sätt fart. Den kommer snurra, länge. I mitten följer gubben med, inramad. På botten men samtidigt svävande, flytande. Håller den sig fast eller försöker den ta sig ut? Religion är ett tveeggat ämne, min dopask vet inte vad den tycker.

Jag blev inspirerad av att driva den undre delen i dopasken. Formen har en enkel och harmonisk känsla. Jag ville fortsätta, vidareutveckla och improvisera med den formen. Så blev det roterande fatet till. Jag började om på samma sätt men i mycket större skala. Plåten kändes för tunn. Jag ville gömma avslutet, ge mer kropp. Kanten vänder och går in i sig själv. Den omsluter sig själv och sitt innehåll.