Vedbränd vidbränd ved

Konstnär / Artist: Tove Naumann

Ringlad trädstam i stengods, vedbränd under tre dygn i skolans anagama-ugn.

Av lera är du kommen, till lera kan du ej åter bli. En stilla reflektion över keramikerns permanentning av naturmaterial.