Vaser

Konstnär / Artist: Karin Sandberg

Stengodslera. Drejade. Anagamabrända. 2023.

Vaser drejade i stengodslera. Tre är drejade i en ljus stengodslera, dekorerade med engobe gjord på en järnrik lera. Två är drejade i den järnrika leran, dekorerade med engobe gjord på den ljusa leran. Vaserna har därefter bränts på motsatta vis. De ljusa vaserna är brända i en vedeldad anagamaugn under tre intensiva dygn medan de mörka vaserna är brända i en elugn som inte kräver mer arbete än att slås på och av. På många sätt är vaserna varandras motsatser samtidigt som dom äger ett stort släktskap i form och uttryck.