Tungspänst & Napp-flaska

Konstnär / Artist: Carl Malmström

Två drivna och ciselerade kannor eller skulpturer som balanserar och fjädrar på ställningar i järn. Den ena i silver och den andra i koppar.

Objekten balanserar på delarnas vikt, tyngdpunkter och materialets duktilitet. Men de representerar också en funktionell balansgång mellan den användbara informationen om hur fulla kärlen är som upphängningen kommunicerar samtidigt som upphängningen också gör kannorna svårare att använda och således mindre funktionella.

För mig representerar de skaparglädje och värdet i att åsidosätta funktionalitetens och rationalitetens överordning.