“Synd o slänga ju”

Konstnär / Artist: Irmeli Krans

Ringarna symboliserar silvret som bestående material. Dessa ringar ingår i ett kretslopp där silvret och annat material till stora delar har återanvänts. Även målningen symboliserar återvinning då materialet som använts är metallspill. Metallspånet har tagits till vara och finns nu i målningen. Målningen är inne i en förändringsprocess då den långsamt byter färgskala då metallen ärgas. Metallen i målningen består av koppar, mässing, brons och silver. Beroende på hur metallen reagerar på miljön den befinner sig i förändras den. Att måla med metall har varit ett spännande och lyckat experiment.