Spilld mjölk

Konstnär / Artist: Tove Naumann

Tre kavlade, handbyggda mjölkpaket i stengods. Ett av paketen är dekorerat med ko-dekaler tryckta från egen screenram.