OUT OF HANDS –
and crafts

Välkommen till slututställningen ”OUT OF HANDS and crafts” den 26 – 29 maj 2022!

Tillsammans ställer Keramisk form, Metall/Silversmide, Design, Bokbinderi, Allmän kurs och Kreativt entreprenörskap ut sina verk i Wallénhallen och på skolans område.

Årets tema ”OUT OF HANDS and crafts” belyser det som skapas och kommer ut ur handens verk (värk) men också processen bakom verken, det slumpmässiga, det oförutsägbara och det som är okontrollerbart.

I utställningen kommer besökarna att få se bland annat smycken i silver, bruksföremål i både metall och keramik, skulpturer, handbundna böcker, posters och mycket mer.

Förutom utställningen finns också en Marknad och ett Café!

Besöksadress: Siljegårdsvägen 21, 793 33 Leksand

Utställningen är öppen:
26 – 29 maj
kl. 11 – 16

Karta över området &utställningens delar.
1. Information
2. Process
3. Representation
4. Inspiration
5. Separation
6. Front side & back side

Följ arbetet inför utställningen på Instagram klicka in på länkarna nedan!