… Och vinden blåste upp gamla sår

Konstnär / Artist: Hedvig Bjerned

Handbyggd skulptur. Stengods.