När jag gjorde mig luft kom jord ur mina händer, kom eld, kom vatten

Konstnär / Artist: Hedvig Bjerned

Tre drejade krus brända i anagama. Två skadade av olycka i bränningen, ett reparerat med tallkåda. Stengods dekorerat med porslingsengobe.