Life raft (Lago dos Minutos)

Konstnär / Artist: Emil Momqvist

Stengodslera, porslin, glasyrer.