Larvigt värre

Konstnär / Artist: Andre Sandolf & Ella Harrie

Keramik i stengods. Blandade tekniker från drejat till handbyggt. Rullade larver.

“Larvigt värre” är ett samarbete mellan Ella och Andre från år 1 på keramik, där vi har utforskat konceptet “att larva sig”.

– Hur larvigt kan man göra det?
– Hur mycket larvigt är för larvigt?
– Finns det ett stopp för larverna?
– Vem ska stoppa larverna?
– Vi kan inte.
– … vi vill inte.