Coptisk keramik

Konstnär / Artist: Astrid Fjellborg Brunnström & Kristina Kallin

Bok i coptisk teknik med keramisk pärm

Denna bok är ett samarbete mellan keramikern Kristina Kallin och bokbindaren Astrid Fjellborg Brunnström.