Category: Lisa Granqvist

  • Words Don’t Come Easy

    Words Don’t Come Easy

    Konstnär / Artist: Lisa Granqvist 12,4 x 19,6 cm. Millimeterband med handmarmorerat papper och djupfals. Inlagan är ‘Words Don’t Come Easy” av Esperata tagen från Archive Of Our Own.org typsatt av mig själv i Libreoffice, utskriven på Munken Pure 100 g papper. Inlagan är tagen med tillstånd av författaren och är en fanfiction baserad på…