Bruksföremål

Konstnär / Artist: Erik Hilmertz

Reduktionsbrända bruksföremål i stengods och porslin.

Form och kurvatur är centralt för mig när jag designar bruksföremål. Det är sällan klart för mig från början hur föremålet ska se ut, formen växer fram på drejskivan när jag arbetar. Ibland går det snabbt att hitta rätt, andra gånger tar det längre tid. Jag litar på min blick och känsla före tanken.