Konsten att Veta

Att hedra skickliga händer och tidlösa tekniker i forntida hantverk
Utrymme för dykning in i djupet av historien och det förflutnas visdom