Konsten att Leka

I sinnets lekplats, med vårt inre barns regler, där vanliga saker verkar magiska
En labyrint av begynnande konst och lekfulla experiment
OBS den konstnärliga processen…