Konsten att Känna

En gång från mörkt till ljust, utforskande vad det betyder att känna
Från sinnen till känslor…