Utveckling / Growth

Med tillväxt följer förändring
Tillväxt finns överallt
Att plantera ett frö, en idé
Låta det växa i ett rum med oändlig rymd att expandera i

With growth comes change
Growth is everywhere
Planting a seed, an idea
Let it grow in a room with infinite space to expand in