Kontrast / Contrast

Allt förändras
utanför mig, innanför dig
Sol till måne, natt till dag
Lugn till kaos
Mörker behöver ljus, precis som ljus behöver mörker
Vad sker när vi går från en stämning till en annan?
sedan tillbaka
Precis som när natt möter dag så är händelsen förändringen

Everything changes
outside me, inside you
Sun to moon, night to day
Calm to chaos
Darkness needs light, just as light needs darkness
What happens when we go from one mood to another?
then back again
Just as when night meets day, the event is the change