MÖTEN – Leksands Folkhögskolas Slututställning 2021

Ellen Bagge

Keramik

Jag använder lera som ett verktyg för att förmedla en känsla eller upplevelse. Genom min konst vill jag knyta an till andra och samtidigt hjälpa mig själv att greppa det som känns ogreppbart.