MÖTEN – Leksands Folkhögskolas Slututställning 2021

Kerstin Engström

Bokbinderi

Intresset att göra egna böcker startade med att jag ville göra egna skissböcker för mina teckningar. Inte kunde jag då ana att jag ett antal år senare skulle vara så intresserad av detta hantverka att jag börjat göra böcker i skinn och andra material. Har en passion för att göra lådor för olika ändamål.
Utöver bokbinderi ägnar jag mig fortfarande åt att skissa, skriva och annat kreativt.