Lisa Granqvist


  • Words Don’t Come Easy

    Words Don’t Come Easy

    Konstnär / Artist: Lisa Granqvist

    12,4 x 19,6 cm. Millimeterband med handmarmorerat papper och djupfals. Inlagan är ‘Words Don’t Come Easy” av Esperata tagen från Archive Of Our Own.org typsatt av mig själv i Libreoffice, utskriven på Munken Pure 100 g papper.

    Inlagan är tagen med tillstånd av författaren och är en fanfiction baserad på tv-serien Gotham (2024).