Erik Hilmertz


 • Goptis

  Goptis

  Konstnär / Artist: Erik Hilmertz

  Ringlad i grovt chamotterad och järnrik stengodslera. Vedeldad i anagama där den stått närmast glödbädden.

  Ur jord och vatten är Goptis kommen, tusentals år har gått, kanske mer. Mina händer formade varv efter varv. Ur askan genom eld fick hon sin skrud.

 • Månkrus

  Månkrus

  Konstnär / Artist: Erik Hilmertz

  Drejat vitt stengods, dekorerat med transparent glasyr över porslinsengobe.

  Månkruset är ett traditionellt koreanskt dekorativt föremål med rötter i Joseon-dynastin (1392–1910). Jag ville skapa ett krus med stor yta i olika lutningar där porslinsengoben kunde få rinna och skapa intressanta visuella effekter. Under processen med att dekorera kruset var det viktigt att jobba snabbt och utan tvekan. Varje rörelse är irreversibel, det gick inte att ångra sig.

 • Bruksföremål

  Bruksföremål

  Konstnär / Artist: Erik Hilmertz

  Reduktionsbrända bruksföremål i stengods och porslin.

  Form och kurvatur är centralt för mig när jag designar bruksföremål. Det är sällan klart för mig från början hur föremålet ska se ut, formen växer fram på drejskivan när jag arbetar. Ibland går det snabbt att hitta rätt, andra gånger tar det längre tid. Jag litar på min blick och känsla före tanken.

 • Vikdjur

  Vikdjur

  Konstnär / Artist: Erik Hilmertz

  Kavlat, skuret och format för hand av vit stengodslera. Dekorerad med japansk glasyr av typen Shino. Reduktionsbränd i gasugn.

  Vikdjuren söker stöd i varandra. De har olika form, färg och antal ben, men är ändå så lika.